Thông báo
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (03/11/2022)
Công văn số 1134/STP-PBGDPL   Tài liệu tuyên truyền Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên (18/10/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 3429/KH-BTP ngày 04/10/2021 của Bộ Tư pháp về khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên và Công văn số 3430/BTP-PBGDPL ngày 04/10/2021 của Bộ Tư pháp về khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này