Tài liệu PBGDPL
Giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức (29/07/2021)
Căn cứ Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010. Việc quy định tách bạch chế độ quản lý cán bộ, công chức và viên chức tại 02 luật là cơ sở để đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ, xây dựng và phát ...
Luật an ninh mạng (29/07/2021)
Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua với tỷ lệ 86.86%, gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối vớì hệ thong thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh ...
Nội dung cơ bản của luật đặc xá năm 2018 (29/07/2021)
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT Căn cứ Hiến pháp năm 1992 và kết quả thực tiễn thực hiện đặc xá, ngày 21/11/2007, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Đặc xá năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2008. Việc Chủ tịch nước quyết định đặc xá có tác động xã hội to lớn, là động lực ...
Tài liệu Giới thiệu những nội dung cơ bản và Điểm mới của luật thanh niên năm 2020 (29/07/2021)
Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau: I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT Qua thực tiễn triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2005 cho thấy việc ban ...
Tài liệu giới thiệu Luật an ninh mạng (29/07/2021)
Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018 (Lệnh số 06/2018/L-CTN). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT AN NINH MẠNG 1. Đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong ...
Tài liệu giới thiệu Luật phòng, chống tham nhũng (29/07/2021)
Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT 1. Việc xây dựng Luật PCTN năm 2018 ...
Tài liệu giới thiệu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (29/07/2021)
Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật số 44/2019/QH14), Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 28/6/2019 (Lệnh số 06/2019/L-CTN). Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. I. SỰ CẦN THIẾT BAN ...
Tài liệu giới thiệu luật bảo vệ môi trường năm 2020 (29/07/2021)
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau: I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc hội ...
Tài liệu giới thiệu luật cư trú năm 2020 (29/07/2021)
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau: I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT Tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công ...
Tài liệu giới thiệu luật giáo dục (29/07/2021)
Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT GIÁO DỤC 1. Xây dựng Luật nhằm phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Giáo dục (Năm 2005) và Luật sửa đổi, ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này