Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Bạc Liêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid – 19 (30/11/2021)
Ngày 23/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Công văn số 322-CV/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Các cấp ủy, chính ...
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 - 2022 (30/11/2021)
Trong thời gian gần đây sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, đã có một số lượng người dân di chuyển về các địa phương từ vùng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, ...
Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (30/11/2021)
Ngày 29/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng ...
Phát triển vùng kinh tế phía bắc Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (26/11/2021)
Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 12/11/2021 về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, theo hướng xây dựng và phát triển vùng phía Bắc quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu thành vùng kinh tế năng động, vùng trọng điểm sản ...
Chương trình truyền thông bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (26/11/2021)
Ngày 19/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Chương trình truyền thông bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, hàng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình ...
Cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (22/11/2021)
Ngày 20/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng ...
Quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 (19/11/2021)
Ngày 15/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, áp dụng từ ngày 16/11/2021. Quy định đã đề ra mục tiêu là bảo vệ tối đa sức khỏe, ...
Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (16/11/2021)
Ngày 12/11/2021, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó để đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu ...
Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (16/11/2021)
Ngày 15/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 16/11/2021). Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, ...
Quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 (11/11/2021)
Ngày 18/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND về ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, áp dụng từ ngày 20/10/2021. Quy định đã đề ra mục tiêu là bảo vệ tối đa sức khỏe, ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này