Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
09/09/2021 09:06
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Vưu Nghị Bình

Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng ban

0908.400.114

Trần Minh Đức

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban

0913.799.664

Phan Phương Thảo

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên

0918.240.730

Lê Phượng Linh

Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thư ký Ban Biên tập

0817.72.72.70

Trần Bá Thép

Chuyên viên Văn phòng Sở - Quản trị

0949.035.909

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này