CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Quy định một số tiêu chí, chỉ tiêu về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025 (20/10/2022)
Ngày 09/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND Quy định một số tiêu chí, chỉ tiêu về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức đạt và hướng dẫn thực hiện cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu ...
Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới; điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 (20/10/2022)
Ngày 12/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới; điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tiêu ...
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (06/09/2022)
Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 3194/UBND-NC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân ...
Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí huyện, quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (04/08/2022)
Ngày 15/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1723/QĐ-BTP ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí ...
Điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (04/08/2022)
Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ ...
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (30/06/2022)
Ngày 10/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1918/BTP-TGPL về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nội dung 04 và nội dung 05 - nội dung thành phần số 8 như sau: Đối với nội dung 04 - ...
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 (29/06/2022)
Ngày 27/6/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 2307/BXD-QHKT về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, ...
Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh thuộc lĩnh vực thực hiện của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (06/05/2022)
Để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí ...
Công văn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (28/04/2022)
Ngày 23/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 491/UBND-NC về việc chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này