Tin nổi bật
Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Tháng 10 năm 2022 (27/10/2022)
Icon Image
Ngày 21/10/2022, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng 10 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở. Ông Trần Minh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai tại buổi sinh hoạt ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (04/10/2022)
Icon Image
Sáng ngày 04/10/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Hội nghị được kết nối bằng hình thức trực tuyến tại 72 điểm cầu (01 điểm cầu cấp tỉnh, 07 điểm cầu cấp huyện và 64 điểm cầu cấp xã) cho các ...
Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (29/09/2022)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-STP của Giám đốc Sở Tư pháp về kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022, từ ngày 28/9/2022 đến ngày ...
Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Tháng 9 năm 2022 (16/09/2022)
Icon Image
Ngày 16/9/2022, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng 9 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở. Ông Trần Minh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai tại buổi sinh hoạt ...
Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Tháng 8 năm 2022 (19/08/2022)
Icon Image
Ngày 19/8/2022, Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng 8 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở. Ông Trần Minh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai tại buổi sinh hoạt ...
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (18/08/2022)
Icon Image
Ngày 12/8/2022 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 cho hơn 100 đại biểu là tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp và tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện và công ...
Tỉnh Bạc Liêu tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường (17/08/2022)
Icon Image
Ngày 17/8/2022, Sở Tư pháp Bạc Liêu phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường” cho hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ...
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tiếp và làm việc với Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp (05/08/2022)
Icon Image
Vào sáng ngày 05/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh bạc Liêu tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp 7 tháng đầu năm 2022. Thành phần Đoàn làm việc có ông Nguyễn Thanh Bình, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam làm Trưởng đoàn; ...