Tin nổi bật
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11/2021 (11/11/2021)
Icon Image
Theo quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Tích cực hưởng ...
Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Hồng Dân (08/10/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-STP của Giám đốc Sở Tư pháp về kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, ngày 01/10/2021, Đoàn Kiểm tra do ông ...
Cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19 đến ngày 30/6/2022 (17/09/2021)
 Ngày 07/9/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng Covid-19.      Theo đó, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân ...
Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng (17/09/2021)
Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định 4349/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.      Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng dành cho những địa phương có triển khai quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà. Tổ ...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (17/09/2021)
Icon Image
  Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Quyết định ...
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam (17/09/2021)
 Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.       Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, nhằm phát triển toàn diện văn hóa, con người ...
02 đối tượng không phải đóng học phí và 19 đối tượng được miễn học phí theo nghị định mới của Chính phủ (16/09/2021)
Ngày 27/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, 02 đối tượng không phải đóng ...
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (16/09/2021)
Ngày 9/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.     Mục tiêu của Nghị quyết là tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn ...
Giải quyết vướng mắc bảo hiểm xã hội bắt buộc với người làm việc hợp đồng tại Ủy ban nhân dân cấp xã (16/09/2021)
Ngày 06/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.      Theo đó, ...
Triển khai các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, ứng phó với đại dịch COVID-19 (16/09/2021)
 Ngày 03/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, ngành giáo dục đã quyết ...