Phổ biến, giáo dục pháp luật
Bạc Liêu hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2012-09/11/2022 (12/10/2022)

Ngày 11/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nâng cao chất lượng Giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động Tố tụng (30/03/2022)
Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật; giúp các cơ quan ...
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (04/03/2022)
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trợ giúp cho người khuyết tật nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết tật của Trung ương đã ban hành. Ngày 02 tháng 03 năm 2022, Chủ ...
Một số giải pháp giúp người được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (04/03/2022)
Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay đang trong quá trình ngày càng phát triển và hoàn thiện, số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều và thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nên việc người dân tiếp cận để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật từ đó xử sự các quan hệ xã hội cho phù hợp với pháp luật không ...
Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Tháng 02 năm 2022 (25/02/2022)
Ngày 24/02/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tháng 02 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở. Tại buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật” toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã được nghe các ...
Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù (22/02/2022)
Ngày 17/02/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành Công văn số 105/HĐPH về hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù năm 2022. Theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đối tượng đặc thù cần phải quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật là ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này