Hỏi đáp và tư vấn pháp luật
Quy định về lấy phiếu tín nhiệm (03/02/2023)
Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ...
Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (31/01/2023)
Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc thù vùng miền để tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau: - ...
Lý do chính đáng không bị xử lý hành chính trong nghĩa vụ quân sự (28/01/2023)
Ngày 27/01/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 07/2023/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 120/2013/NĐ-CP và Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu,…Theo đó, hướng dẫn xác định “Lý do chính đáng” quy định tại Điều ...
Bạc liêu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (27/01/2023)
          Ngày 27/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi ...
Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (21/01/2023)
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023, ngày 21/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ...
Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (16/01/2023)
Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Theo đó, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) gồm: - Báo cáo định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng ...
Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2022 (13/01/2023)
Thực hiện theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành cấp tỉnh tiến hành rà soát 116 văn ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này