Hòa giải ở cơ sở
Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (22/09/2022)
Ngày 22/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (thuộc lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật). Theo đó, bãi bỏ 03 thủ tục ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/06/2022)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, vào ngày 31/5/2022 và ngày 02/6/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 cuộc hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ...
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (30/05/2022)
Icon Image
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 11/5/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 24/5/2022 đến ngày 27/5/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải ...
Hướng dẫn một số hoạt động tại các đơn vị làm điểm chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (05/05/2022)
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành và chọn một số xã làm điểm chỉ đạo trong công tác hòa giải ở cơ sở trong năm 2022, ngày 24/02/2022 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (28/02/2022)
Ngày 24/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Với mục đích là thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ...
Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (28/02/2022)
Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 504/UBND-NC về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm chỉ đạo và thực hiện một số công việc trọng tâm trong ...
Đoàn giám sát của Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở (26/10/2021)
Icon Image
              Chiều ngày 26/10/2021, Đoàn giám sát của Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Bùi Tấn Bảy làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Tư pháp. Tiếp Đoàn có ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp, ông Trần Minh Đức ...
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở đối với vụ việc bạo lực gia đình (12/08/2021)
Bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiến bộ; mà còn gây hậu quả nặng nề với từng thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vì vậy, quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác hòa giải vi phạm pháp luật về ...
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (12/08/2021)
Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này