null Xúc tiến xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn sau Covid-19

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 5, 11/11/2021, 08:22
Màu chữ Cỡ chữ
Xúc tiến xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn sau Covid-19

Ngày 05/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 469/KH-UBND về việc xúc tiến xuất khẩu tỉnh Bạc Liêu giai đoạn sau Covid-19.

Mục đích là hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; đồng thời, duy trì chuỗi cung ứng, góp phần phục hồi kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu.

Mục tiêu chung thúc đẩy tăng kim ngạch xuất khẩu đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, duy trì chuỗi cung ứng và khai thác tốt các cơ hội thị trường xuất khẩu; nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, áp dụng công nghệ sạch, bảo vệ môi trường,... đáp ứng các quy định của các thị trường nhập khẩu.

Mục tiêu cụ thể năm 2021 giá trị kim ngạch xuất khẩu: 886 triệu USD, tăng 12% so với năm 2020.  Thủy sản là 885 triệu USD (trong đó: Tôm đông là 860,88 triệu USD). Gạo là 0,81 triệu USD. Muối là 0,19 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Thủy sản đông lạnh: 84.015 tấn, tăng 12% so với năm 2020 (trong đó: Tôm đông là 81.415 tấn); Gạo: 1.700 tấn; Muối: 1.100 tấn.

Mục tiêu đến năm 2025: Giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh ước đạt 1.512 triệu USD (Trong đó: Tôm đông ước đạt 1.300 triệu USD). Khoảng 50% sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu truy xuất được nguồn gốc. Trên 50% giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản qua chế biến và chế biến sâu.

          Thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh, nhằm đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu. Cung cấp thông tin tình hình xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản của tỉnh. 

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản của tỉnh; tích cực tranh thủ các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Bộ Công Thương để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. 

Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương tổ chức các Hội nghị, tập huấn phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm giúp cho cán bộ quản lý các Sở, Ban, Ngành, trường học, hiệp hội và các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, nắm bắt những thông tin mới, cũng như những chủ trương, giải pháp về vấn đề Hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong giai đoạn mới hiện nay, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên đến các doanh nghiệp, để tận dụng các cơ hội tăng cường xuất khẩu vào thị trường mới trong thời gian tới. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi phù hợp với quá trình thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, các chính sách khuyến khích đầu tư vào chế biến, bảo quản hàng nông, lâm, thủy sản với thị trường tiêu thụ. 

 Xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; đồng thời, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số; tập trung liên kết sản xuất, liên kết các chuỗi cung ứng; ... Qua đó, sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh. 

          Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quy định hiện hành; từ nguồn vốn của doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, các đơn vị lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện kế hoạch này gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện. 

          Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Tải nội dung tại đây

              Hoàng Ân

Số lượt xem: 261

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này