null Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng cháy và chữa cháy

Tin tức - Sự kiện
Th 4, 24/02/2021, 11:00
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng cháy và chữa cháy

Để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định 136/2020/NĐ-CP), UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai nội dung trên.

Các nội dung trọng tâm của Kế hoạch:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thời gian qua.

- Tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, chú trọng tuyên truyền, phổ biến những quy định về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình và phương tiện giao thông cơ giới; các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; các quy định về chế tài xử phạt vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành và địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên rà soát, phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn, vướng mắc, từ đó kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành chức năng có giải pháp phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Số lượt xem: 14

L. Kim Huế

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này