null Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2021

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 20/08/2021, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 18/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, mục tiêu cụ thể 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

Thứ nhất, đối với nhóm 2 và nhóm 3 (nhóm tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng và ngân sách nhà nước (NSNN) đóng) đối tượng tham gia BHYT đã đạt tỷ lệ 100%.

Thứ hai, đối với các nhóm 1, nhóm 4 và nhóm 5 (nhóm người sử dụng lao động, nhóm NSNN hỗ trợ và nhóm hộ gia đình) tỷ lệ hiện nay còn rất thấp, tập trung phấn đấu đạt tỷ lệ cụ thể từng nhóm đối tượng như sau:

Đối với nhóm 1: Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95%, tập trung vào các khối Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khối hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể;

Đối với nhóm 4: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2021 - 2022 phải đạt 100% theo quy định;

Đối với nhóm 5: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình tham gia BHYT đạt 91%.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thực hiện nhóm 1.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tinh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển danh sách các đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (DK), người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (DT) vừa thoát không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện nhóm 4.

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên của đơn vị để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT. Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân và Nhân dân tham gia BHYT nhằm nâng tỉ lệ tham gia BHYT của nhóm đối tượng hộ gia đình, góp phần tăng tỉ lệ bao phủ BHYT của tỉnh một cách bền vững.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra.

Số lượt xem: 300

Đình Kiện

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này