null Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 5, 16/09/2021, 11:13
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN. Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

 

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN, ảnh minh họa (Nguồn internet)

 

Nội dung trọng tâm tuyên truyền là ưu tiên về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

Tuyên truvền cụ thể, nhân vật điển hình về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên, cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho Cộng đồng; truyền thông theo chuyên đề về các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN trên cả 3 Trụ cột Cộng đồng ASEAN. Tuyên truyền sự tham gia của Việt Nam trên cả 3 Trụ cột của Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh: chủ động, tích cực và có trách nhiệm; Cộng đồng Kinh tế: đề cao các cam kết của ASEAN, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mới, dựa trên luật lệ, bao trùm và cùng có lợi; Cộng đồng Văn hoá - Xã hội: đề cao xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, dung nạp và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần không bỏ lại ai phía sau.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN đổi với Việt Nam, khẳng định lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất và có vai trò chủ đạo ở khu vực. Tuyên truyền về quá trình hình thành, lợi ích và kết quả xây dựng Cộng đồng ASEAN (2015 - 2025); khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đông; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN từ khi hình thành Cộng đồng; làm rõ ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; tuyên truyền về Bản sắc ASEAN và kết nối con người với con người trong Cộng đồng ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN vì con người và lấy con người làm trung tâm.

Nêu bật vị trí, vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, có vai trò dẫn dắt trong các vấn đề khu vực; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN, ý nghĩa của những kết quả này đối với cuộc sống của người dân Việt Nam.

Quảng bá, giới thiệu về Bạc Liêu, con người, cơ hội kinh doanh, các thông tin về các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản... của Bạc Liêu đến các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Bạc Liêu có thể khai thác.

Thời gian thực hiện từ nay đến hết 2025, tầm nhìn 2030(Sau năm 2025, trên cơ sở kết quả 10 năm hình thành Cộng đồng ASẸAN năm 2025, sẽ cập nhật, bổ sung các định hướng, yêu cầu mới trong các kế hoạch triển khai Chương trình hành động này).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN cho người dân địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ…; các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong các bản tin. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài tuyên truyền, quảng bá các sự kiện về ASEAN cho người dân địa phương đặc biệt là doanh nghiệp và lao động trẻ.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tiếp sóng và phát lại các chương truyền thông của các cơ quan Báo, Đài Trung ương.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng, Ban tổ chức tuyên tuyền Kế hoạch Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025” tầm nhìn 2030 trên địa tỉnh Bạc Liêu trên các trang thông tin điện tử của đơn vị.

Số lượt xem: 232

Trần Thái

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này