null Thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 08/10/2021, 15:14
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 24/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Bạc Liêu về tình hình khí tượng thủy văn năm 2021, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường (nhất là vào các tháng cuối năm 2021), đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh cần chủ động rà soát, bổ sung Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với từng lĩnh vực của đơn vị mình phụ trách và triển khai thực hiện vào các tháng cuối năm 2021 nhằm đảm bảo các mục tiêu: Bảo vệ tính mạng Nhân dân trên biển và trên đất liền; hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tàu thuyền, diện tích sản xuất, tài sản, các công trình, nhà cửa, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, thương mại, các khu di tích... khi có thiên tai xảy ra; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình trọng yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai.


Các cơ quan chức năng khẩn trương tìm giải pháp khắc phục đê kè Gành Hào bị sạt lở. (Ảnh Trần Thanh Phong)

Theo đó, kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện cụ thể như: Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 17/6/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 76/TWPCTT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai triển khai đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để thực hiện.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh; cập nhật, b sung nhiệm vụ, cơ chế hoạt động cho phù hợp với tình hình phòng ngừa, ứng phó các loại hình thiên tai, dịch bệnh (nhất là dịch bệnh COVID-19), nâng cao năng lực và trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh.

S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung các phương án: Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (phù hợp trong bi cảnh dịnh bệnh COVID-19), Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với một số loại hình thiên tai thường xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tập trung ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, dông lốc, sét.

y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn (bằng nhiều hình thức phù hợp trong bi cảnh dịch bệnh COVID-19) để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo cho cấp xã, phường, thị trấn khẩn trương thành lập, củng cố, kiện toàn các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tố chức đào to, tập hun cho lực lượng này.

Khi có thiên tai xảy ra gây thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo cho Văn phòng thường trực phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố xuống hiện trưng điều tra đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ kịp thời kinh phí khắc phục thiệt hại nhằm giúp Nhân dân sớm ổn định đời sng, sản xut. Đi với công trình bị thiệt hại do thiên tai gây ra thì công tác khắc phục thiệt hại thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.

Sở Tài Chính phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí kịp thời để công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh hoạt động tốt; kinh phí trang bị phòng họp trực tuyến cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kết nối với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph xây dựng và trin khai, thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 và Quyết định số 553/QĐ- TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược Quốc gia phòng, chng thiên tai đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050 ” và Đ án “Nâng cao nhận thức cộng đng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đê biển và xây dựng các cống dưới đê (thuộc Chương trình 667), trong quá trình thi công phải đảm bảo được yêu cầu giao thông, sản xuất của khu vực ven biển.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nâng cao vai trò dự báo, cảnh báo khí tượng thy văn và các loại thiên tai đ các cơ quan chức năng và Nhân dân kịp thời chủ động phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại.

Giao Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp bố trí trực ban theo quy định, theo dõi và tham mưu kịp thời về tình hình thiên tai để công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai./.

Nội dung chi tiết

Trần Thái

 

Số lượt xem: 243

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này