null Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 5, 30/12/2021, 15:10
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục  đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Để thấy rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung, tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bạc Liêu đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 15 lần GDP. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 40.000 điểm.

Mục tiêu tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt: Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 - 25%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50 - 80%/năm và giá trị giao dịch đạt 80 - 100%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet đạt 35 - 40%/năm. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%. 

Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công: Từ 90 - 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; từ 90 - 100% các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

            Để thực hiện mục tiêu trên, theo Kế hoạch cần triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Triển khai thực hiện biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hang. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và từ nguồn kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối | hợp với các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, xử lý những khó khăn vướng mắc; định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện, tổ chức tổng kết vào cuối năm 2025. 

Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này. Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu (đơn vị chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tải nội dung tại đây

Hoàng Ân

 

Số lượt xem: 413

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này