null Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức và biên chế hội có tính chất đặc thù năm 2022

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Th 6, 08/10/2021, 16:11
Màu chữ Cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức và biên chế hội có tính chất đặc thù năm 2022

Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế (gồm: 106.890 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và 104.832 biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện). Biên chế Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế. Biên chế của các Hội có tính đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là 7.035 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 174 biên chế.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, năm 2022 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức của cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 1.622 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Tải nội dung tại đây

Đức Phúc

Số lượt xem: 482

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này