null Tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 20/08/2021, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

Ngày 16/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian năm học 2021 – 2022 như sau:

- Học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 01/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021.

- Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2021.

- Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ:

+ Giáo dục mầm non: Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/9/2021 và kết thúc trước ngày 09/01/2022); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 10/01/2022 và kết thúc trước ngày 25/5/2022).

+ Giáo dục phổ thông: 

Đối với cấp học tiểu học: Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/9/2021 và kết thúc trước ngày 09/01/2022); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 10/01/2022 và kết thúc trước ngày 25/5/2022). 

Đối với cấp học trung học cơ sở (THCS) và cấp học trung học phổ thông (THPT): Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/9/2021 và kết thúc trước ngày 09/01/2022); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 10/01/2022 và kết thúc trước ngày 25/5/2022).

+ Giáo dục thường xuyên: Học kỳ I có 16 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 13/9/2021 và kết thúc trước ngày 05/01/2022); học kỳ II có 16 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 10/01/2022 và kết thúc trước ngày 15/5/2022).

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2022 - 2023 trước ngày 31/7/2022.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học của từng cấp học; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế trong từng học kỳ, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng thời gian dự phòng và quyết định cụ thể thời điểm kết thúc năm học cho từng cấp học; quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi nghề phổ thông.

Chủ chì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian học 2021 – 2022; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ được theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lượt xem: 822

Đình Kiện

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này