null Tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 10/12/2021, 15:18
Màu chữ Cỡ chữ
Tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1380-CV/VPTU ngày 17/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc đôn đốc việc “Tập trung nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra” và trên cơ sở báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh (tính đến ngày 10/11/2021 tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt 65,19% trong đó nhóm người lao động và người sử dụng lao động chỉ đạt 66,58%, nhóm học sinh, sinh viên chỉ đạt 70,09%; nhóm tham gia BHYT hộ gia đình chỉ đạt 46,28%). Kết quả thực hiện đến nay đạt rất tấp so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra (tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2021 phải đạt 91%).

Để đạt được tỷ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2021, ngày 30/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5312/UBND-KGVX về việc tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương, quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị - xã hội phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân vận động các tầng lớp Nhân dân, công nhân, người lao động tích cực tham gia BHYT với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẽ rủi ro giữa người khỏe và người bệnh. Chỉ đạo mặt trận khóm, ấp phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân ở các địa bàn dân cư, giúp Nhân dân và người lao động nắm rõ chính sách an sinh xã hội của BHYT để người dân, công nhân, người lao động tích cực tự nguyện tham gia. Đồng thời, vận động 100% Đoàn viên, Hội viên tham gia BHYT. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng rất mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, doanh nghiệp... hỗ trợ mua BHYT cho các hộ gia đình gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 không có khả năng tham gia BHYT. 

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ khẩn trương chỉ đạo Hiệu trưởng các trường và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội rà soát số lượng học sinh có thẻ BHYT hết hạn nhưng chưa tham gia BHYT. Đồng thời, phân công cán bộ, giáo viên liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh để thông báo và vận động phụ huynh tiếp tục tham gia BHYT cho các em học sinh để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh và đạt tỷ lệ học sinh tham gia BHYT năm học 2021 - 2022 theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Đồng thời, thống kê số học sinh tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác, cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để tính tỷ lệ số học sinh có thẻ BHYT cho trường và trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho theo quy định. Hàng tuần báo cáo kết quả tiến độ thực hiện BHYT học sinh về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời. 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát lại các đối tượng như: Người thuộc diện chính sách, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo các đối tượng được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát các đơn vị thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà chưa tham gia đầy đủ theo quy định và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHYT, BHXH, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, người dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động, phối hợp với các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình (đối với các địa bàn tỷ lệ bao phủ BHYT còn quá thấp so với chỉ tiêu của tỉnh đề ra). Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện cập nhật, công bố cấp độ dịch của từng khu vực để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp để tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH năm 2021. Đồng thời, hàng tuần báo cáo kết quả tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu và các Trường Cao đẳng chuyên nghiệp khẩn trương có biện pháp chỉ đạo thực hiện việc thu BHYT của sinh viên năm học 2021 - 2022 đạt tỷ lệ đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Đồng thời, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện BHYT sinh viên về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2021 của Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Khẩn trương rà soát, kiểm tra chỉ đạo các xã được giao chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021 tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng mọi giải pháp để đạt số người tham gia BHYT theo quy định để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các hội, đoàn thể tuyên truyền vận động người dân, từng hộ gia tham gia BHYT hộ gia đình (bằng hình thức phù hợp) để được đảm bảo quyền lợi BHYT, có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, để từ đó bảo vệ, nâng cao sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần đẩy lùi dịch bệnh (đặc biệt các địa phương có tỷ lệ người tham gia BHYT còn thấp). 

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức thu BHYT cho học sinh, đảm bảo năm học 2021 - 2022 đạt 100% theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thẻ BHYT cho những trường hợp khó khăn không có khả năng tham gia để nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn./.

Tải nội dung tại đây

              Đức Phúc

Số lượt xem: 291

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này