null Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 4, 03/11/2021, 07:53
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 26/10/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 18/BCĐ-TGV về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025.

Quán triệt thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình phòng, chống ma túy). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 04/10/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 theo Công văn số 3405/BCA-V01 ngày 22/9/2021 của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung công tác trọng tâm sau:

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy gắn với Chương trình phòng, chống tội, phòng, chống mua bán người và các  chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 15/10/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 04/10/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai doan 2021 - 2025.

Tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống ma túy; xác định nhóm đối tượng cụ thể để tuyên tuyền phù hợp; tăng cường triển khai các ứng dụng, trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiên trong công tác phòng, chống ma túy. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy. 

Triển khai các biện pháp năm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy; xác định rõ vai trò chủ trì, nòng cốt của lực lượng Công an, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Tập trung đấu tranh quyết liệt với số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; mở các cao điểm tấn công, trấn áp và triệt xóa, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong đó có xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy. 

Thực hiện có hiệu quả quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; rà soát, thống kê đánh giá chính xác tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện xác định tình trạng nghiện và tổ chức cai nghiện có hiệu quả; kiểm soát chặt các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy... Làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. 

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy. Đây mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ công tác phòng, chống ma túy; nâng cấp, bổ sung các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc cần thiết, hiện đại để phục vụ công tác, chiến đấu... Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, nhất là các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. 

Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình nghiện ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm. 

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo Quyết định số 3611/QĐ BCĐ138/CP ngày 06/5/2010 của Ban Chỉ đạo 138/CP quy định về chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo) gửi về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp. Tham mưu, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy./.

Tải nội dung tại đây

              Đức Phúc

Số lượt xem: 263

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này