null Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 4, 03/11/2021, 07:50
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 27/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 4775/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công văn số 243-CV/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về lao động, về bảo hiểm xã hội, về việc làm...đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã; người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan thuộc hệ đảng, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội,... và nhân dân, trong đó, quan tâm tuyên truyền sâu rộng đến những quy định tham gia bắt buộc về BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Sở, Ban, Ngành tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHYT thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên đảm bảo đúng quy định và phù hợp khả năng ngân sách của tỉnh. 

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong và ngoài công lập tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, góp phần thu hút đông đảo người dân tham gia BHYT; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - BHXH số” để khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khám chữa bệnh BHYT, giảm thời gian chờ đợi. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh BHYT. 

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, có giải pháp và lộ trình phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở, Ban, Ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tích cực các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2021 tỷ lệ người có thẻ BHYT đạt 91%. 

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức rà soát danh sách học sinh chưa tham gia BHYT để tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT học sinh nói riêng; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT học sinh và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đưa tiêu chí 100% học sinh tham gia BHYT là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đến người lao động, người dân để tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, nhất là tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, ... để hưởng chính sách về khám chữa bệnh BHYT theo quy định.  Chủ động cân đối nguồn lực và vận động xã hội hóa để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn, hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình, học sinh, sinh viên; hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện. 

Tải nội dung tại đây

              Hoàng Ân

Số lượt xem: 234

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này