null Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 5, 30/12/2021, 15:08
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 21/10/2021 của | Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, giảm ảnh hưởng tác động do biến đổi khí hậu gây ra. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt một số mục tiêu cụ cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành việc sắp xếp và chủ động di dời các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của triều cường, bão gây ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao như: huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với hệ thống tưới tiêu và các biện pháp chống chịu với thời tiết bất lợi; tỷ lệ trồng rừng, cây phân tán và cây lâu năm bảo đảm độ che phủ đạt 14,75%. Xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từng bước kiềm chế xu hướng ô nhiễm môi trường không khí. Tỷ lệ các cụm, khu công nghiệp đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%; thực hiện lắp đặt thiết bị định vị, giám sát hành trình cho 100% tàu thuyền xa bờ (có chiều dài 15m trở lên). Nâng cao năng lực dự báo thời tiết, đầu tư trang thiết bị hiện đại dự báo thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai từ tác động của biến đổi khí hậu.

Một số nhiệm vụ giải pháp là công tác tuyên truyền, giáo dục: Tập trung tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đặc biệt là công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông báo tình hình biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin bằng nhiều hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tượng ưu tiên để tuyên truyền; khuyến khích người dân tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt công tác phối hợp, liên kết và tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác này với các Viện, Trường,... và các tỉnh, thành phố trong khu vực. 

Công tác dự báo, cảnh báo, thiên tai: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm | cứu nạn các cấp. Ưu tiên bố trí ngân sách để mua sắm bổ sung các phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tại và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng bản đồ phân bố dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tại, từng bước di dời dân cư, tạo sinh kế cho người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu. Nâng cao kiến thức, năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân những vùng có nguy cơ bị tác động của thiên tai. Có phương án chủ động xử lý tình huống xấu nhất do thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) phù hợp với Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đối với một số loại hình thiên tai thường xuyên xuất hiện trên địa bàn tỉnh và Phương án số 15/PA-BCHPCTT ngày 27/4/2015 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh về ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Phát huy trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia đối với công tác này.  Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xây dựng các chính sách thúc đẩy tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Trong thu hút đầu tư, cần chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học, vật liệu mới, thân thiện môi trường; kiện quyết không xem xét đối với các nhà đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mùa vụ trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

Chủ động ứng phó, hạn chế tác động của triều cường, mặn xâm nhập: Có phương án chủ động xử lý tình huống xấu ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình, dự án như: Nâng cấp các đoạn đê biển, để sống xung yếu, xây dựng cống ngăn mặn, giữ ngọt; bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, rừng tự nhiên. Khẩn trương xử lý các nơi xung yếu, nhất là các tuyến đê, các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, đô thị, nông thôn ven biển theo hướng phù hợp với kịch bản nước biển dâng. Từng bước xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập lụt, mặn xâm nhập theo kịch bản nước biển dâng của tỉnh đến cấp xã vùng ven biển để có biện pháp thích ứng phù hợp; chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của triều cường, bão gây ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao như: huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên: Áp dụng các quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp như: Mô hình nông nghiệp các-bon thấp, trồng lúa ít phát thải khí nhà kính, canh tác lúa cải tiến, trồng rừng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu... Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng điện gió, năng lượng mặt trời, trồng rừng phòng hộ ven biển..., ưu tiên thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua các biện pháp chống mất rừng, suy thoái rừng và tạo sinh kế cho người dân. Xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo về thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ dự báo khu vực bị ngập lụt do ảnh hưởng của nước biển dâng; dữ liệu về khí tượng thủy văn để cập nhật tự động, liên tục phục vụ công tác dự báo. 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, các văn bản pháp luật khác có liên quan từ Trung ương đến địa phương không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương và lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm phát luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm về tài nguyên và môi trường. Phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong công tác này. 

Huy động nguồn lực đầu tư: Kết hợp tăng chi từ ngân sách; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động đối với công tác này; hỗ trợ người dân trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển. 

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan cụ thể hóa nội dung thực hiện đảm bảo hoàn thành các nội dung của kế hoạch./. 

Tải nội dung tại đây

              Thế Bảo

Số lượt xem: 627

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này