null Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Th 5, 16/09/2021, 11:22
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025
Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn trong các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đoàn thanh niên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phối hợp; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thanh niên và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ công tác thuộc hai cơ quan. Ngày 25/6/2021, Giám đốc Sở Tư pháp - Vưu Nghị Bình và Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu - Nguyễn Hoàng Thoại, đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.
Nội dung chính của chương trình phối hợp là:  Trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; tổng hợp vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên để đề xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại... để lấy ý kiến rộng rãi về các dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên; thúc đẩy sự chủ động tham gia góp ý của thanh, thiếu niên trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của thanh niên nói chung, thanh niên Ngành Tư pháp nói riêng trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh thiếu nhi; Triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông.
Định kỳ hàng năm, căn cứ nhiệm vụ hai cơ quan cùng triển khai thực hiện chương trình hoặc lồng ghép các hoạt động phối hợp cụ thể trong Kế hoạch công tác năm. Sau 02 năm thực hiện Chương trình, hai bên phối hợp tổ chức họp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình để đề ra phương hướng, giải pháp phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và các Huyện, Thị, Thành đoàn chủ động phối hợp, ký kết Kế hoạch phối hợp công tác để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này tại đơn vị; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phối hợp đã ký kết.

Số lượt xem: 300

Trần Thái

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này