null Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 12/11/2021, 17:59
Màu chữ Cỡ chữ
Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày 04/11/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bạc Liêu ban hành Hướng dẫn số 3448/HD-HĐ.NVQS về Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện  nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo Hướng dẫn số 3448/HD-HĐ.NVQS gồm có 11 bước về quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện  nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Cụ thể như sau:

Bước 1 công tác nắm nguồn: Cấp xã lập kế hoạch, triển khai thực hiện nắm nguồn; đồng thời, lập danh sách những công dân nam thuộc các đối tượng nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đủ 17 tuổi trong năm quản lý và báo cáo cấp huyện để thực hiện tuyển quân. Cấp huyện xây dựng kế hoạch nắm nguồn và triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc cấp xã thực hiện; tổng họp kết quả nắm nguồn; chuẩn bị Lệnh gọi đăng ký NVQS, Giấy chứng nhận đăng ký NVQS theo quy định.

Bước 2 đăng ký nghĩa vụ quân sự:  Cấp xã trao Lệnh gọi đăng ký NVQS trực tiếp đến từng công dân trước thời hạn đăng ký NVQS 10 ngày; hướng dẫn công dân mang theo bản chụp giấy chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu); thu hồi đuôi Lệnh để nộp về cấp huyện. Trong thời hạn 01 ngày, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn ghi phiếu tự khai sức khỏe NVQS; đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, sổ đăng ký công dân SSNN và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho công dân ngay sau khi đăng ký. Cấp huyện xây dựng và triển khai kế hoạch đăng ký NVQS, chuyển Lệnh gọi đăng ký NVQS; Giấy chứng nhận đăng ký NVQS của từng công dân cho cấp xã thực hiện.

Bước 3 xét duyệt tuyển chọn lần 1: Cấp xã tổ chức họp Hội đồng
NVQS mở rộng (mời trưởng khóm, ấp) xét duyệt thông qua danh sách tuyển chọn công dân đủ điều kiện tham gia đi NVQS và báo cáo kết quả về cấp trên theo quy định. 
Cấp huyện tổ chức họp Hội đồng NVQS xét duyệt thông qua các loại danh sách do cấp xã báo cáo. Sau khi xét duyệt xong, hoàn chỉnh danh sách bổ sung thay đổi theo kết luận của Hội đồng NVQS, thông báo cho cấp xã đế thực hiện bước tiếp theo và báo cáo về cấp trên theo quy định.

 Bước 4 sơ tuyển sức khỏe NVQS: Cấp xã căn cứ vào kế hoạch sơ tuyển sức khỏe NVQS của cấp huyện, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sơ tuyển sức khỏe công dân theo quy định. Cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác sơ tuyển sức khỏe NVQS cho cấp xã; lập kế hoạch chỉ đạo các xã tiến hành sơ tuyển sức khỏe NVQS; thông báo tuyển chọn, tiếp nhận xét duyệt hồ sơ, thẩm tra xác minh lý lịch của người dự tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bước 5 bình nghị lần 1: Cấp xã hoàn chỉnh Danh sách đề nghị cấp huyện gọi khám sửc khỏe (trong đó có danh sách đề nghị khám sức khỏe thuộc diện gọi nhập ngũ và đề nghị khám sức khỏe thuộc diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND) và Danh sách thừa nguồn báo cáo về Hội đồng NVQS cấp huyện. Cấp huyện tổng họp, nắm kết quả bình nghị cấp xã (họp Hội
đồng NVQS cấp huyện điều chỉnh lại các danh sách nếu cần thiết) và báo cáo về cấp tỉnh.

Bước 6 khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân: Cấp xã tổ chức trao Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày; niêm yết công khai kết quả khám sức khỏe tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 20 ngày. Cấp huyện sau khi khám sức khỏe xong, nếu công dân nào không đủ sức khỏe thì
chuyển sang
Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Còn lại, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển quân lập Danh sách đề nghị phát lệnh gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND kể cả chính thức và dự phòng.

Bước 7 bình nghị lần 2: Trên cơ sở danh sách bình chọn công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND cấp xã phải thực hiện dân chủ, công bằng, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, ưu tiên tuyển những công dân có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao, con em cán bộ. Cấp huyện tổng hợp kết quả bình nghị báo cáo về cấp trên.

Bước 8 xét duyệt tuyển chọn lần 2: Căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, kết quả khám sức khỏe và kết quả bình nghị lần 2 cấp xã ban hành kế hoạch xét duyệt, tuyển chọn công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Cấp huyện ban hành kế hoạch xét duyệt tuyển chọn lần 2 và tổng hợp báo cáo về cấp tỉnh.

Bước 9 ban hành quyết định, trao lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:  Cấp huyện ban hành quyết định và ra lệnh gọi công dân nhập ngũ theo danh sách đã duyệt; đồng thời, hoàn chỉnh các hồ sơ của công dân gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước ngày giao quân 25 ngày. Cấp xã nhận Lệnh gọi nhập ngũ, trao Lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo danh sách đã niêm yết tại UBND cấp xã.

Bước 10 tổ chức lễ trao nhận quân: Cấp xã tổ chức giao quân và dự lễ giao nhận quân bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định. Hoàn thành mọi thủ tục giao nhận quân với cấp huyện. Cấp huyện tổ chức Lễ giao nhận quân theo quy định và Giao quân gắn với tạo nguồn đơn vị dự bị động viên cho địa bàn đã được xác định để nâng cao chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự.

Bước 11 kiểm tra tổng kết rút kinh nghiệm: Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển quân; đồng thời khen thưởng gắn với chất lượng công tác tuyển quân và kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

          Chi tiết văn bản dưới đây./.

Đình Khiêm

Số lượt xem: 7218

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này