null Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 08/10/2021, 15:59
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

Với mục đích khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của Thanh thiếu niên nhi đồng trong lao động và thi đua học tập nâng cao trình độ góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 13 tháng 8 năm 2021, kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thống nhất thông qua Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (có hiệu lực từ ngày 23/8/2021), cụ thể như sau:

 Nội dung và mức chi:

- Chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải thưởng tại các Hội thi, Cuộc thi theo các mức chi như sau:

Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: Cấp tỉnh: Giải Nhất: 30 triệu đồng/giải; giải Nhì: 20 triệu đồng/giải; giải Ba: 10 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 05 triệu đồng/giải. Cấp huyện: Giải Nhất: 15 triệu đồng/giải; giải Nhì: 10 triệu đồng/giải; giải Ba: 05 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 2,5 triệu đồng/giải.

Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: Cấp tỉnh: Giải Đặc biệt: 10 triệu đồng/giải; giải Nhất: 7,5 triệu đồng/giải; giải Nhì: 05 triệu đồng/giải; giải Ba: 04 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 2,5 triệu đồng/giải. Cấp huyện: Giải Đặc biệt: 06 triệu đồng/giải; giải Nhất: 4,5 triệu đồng/giải; giải Nhì: 03 triệu đồng/giải; giải Ba: 2,5 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 1,5 triệu đồng/giải.

Việc khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức các Hội thi, Cuộc thi: Thực hiện theo các hình thức khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng (Hội đồng giám khảo cấp tỉnh và huyện): Chủ tịch Hội đồng: 250.000 đồng/người/buổi; Ủy viên, Thư ký: 150.000 đồng/người/buổi.

- Chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký cấp tỉnh và huyện trong thời gian tổ chức Hội thi, Cuộc thi theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ban Tổ chức: 150.000 đồng/người/tháng; Ban Thư ký: 100.000 đồng/người/tháng.

- Chi hỗ trợ cho các tác giả đoạt giải đi nhận giải thưởng (Gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, ở trong thời gian nhận giải thưởng): Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh.

- Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức các Hội thi, Cuộc thi: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu NSNN, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi phê duyệt (Gồm: Chi tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia các Hội thi, Cuộc thi; Tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết và trao giải; Thuê địa điểm trưng bày, triển lãm các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải; Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng, in ấn tài liệu, làm cúp, kỷ yếu của Hội thi, Cuộc thi; Thuê nhân công để thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi; Tổ chức hội nghị, hội thảo;…).

Nghị quyết cũng quy định rõ các mức chi quy định này là mức chi tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong trường hợp huy động được nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp (Ngoài nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ), cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi, Cuộc thi có thể áp dụng mức chi cao hơn mức chi quy định tại nghị quyết này trong phạm vi nguồn kinh phí huy động được. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

                                                                                                HỒNG CHI

Số lượt xem: 816

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này