null Tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 27/08/2021, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 13/8/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành Công văn số 3398/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện một số công tác sau:

Đối với Ban Dân tộc và Tôn giáo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương; tiếp sóng và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn này là phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn người có uy tín đọc báo, tuyên truyền những nội dung được truyền tải trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 về việc cấp một số ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2019-2021; phát hiện, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc biểu dương, khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những xã, phường, khóm, ấp và các cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên tổ chức vận động nhân dân khu vực biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới; bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn, làm pháo đài vững chắc góp phần phòng, chống dịch bệnh của cả nước hiện nay; phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người dân tộc thiểu số nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung.

Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất chính sách đặc thù với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, vận động các nguồn tài trợ hợp pháp để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Song song với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Dân tộc và Ban tôn giáo tiếp tục tham mưu đề xuất và đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ kế hoạch nhà nước về công tác dân tộc năm 2021, đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình này vào Quý IV năm 2021.

Ban Dân tộc và Ban tôn giáo làm đầu mối tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống nhân dân; tổng hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0) là người dân tộc thiểu số (thuộc hộ nghèo) gửi Ủy ban Dân tộc xem xét hỗ trợ theo quy định góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị, ổn định cuộc sống cho đồng bào.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể cấp tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện các nội dung trên./.

Số lượt xem: 877

NGỌC NHI

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này