null Ngày Pháp luật năm 2021 - Nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Th 4, 11/08/2021, 13:20
Màu chữ Cỡ chữ
Ngày Pháp luật năm 2021 - Nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 30/7/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1221/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Theo đó,  việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bám sát các sự kiện lớn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2021 là toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ngày pháp luật năm 2021 đưa ra 8 khẩu hiệu tuyên truyền là: (1) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân;  (2) Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (3) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp; (4) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; (5) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; (6) Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội; (7) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phô biến, giáo dục pháp luật; (8) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả

Kế hoạch tập trung vào một số nội dung hoạt động trọng tâm: Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương chỉ đạo, định hướng tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021; tổ chức thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổ chức Lễ ra mắt cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và ứng dụng (App) PBGDPL trên thiết bị di động thông minh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Viêt Nam; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện./.

 

 

Số lượt xem: 157

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này