null Thông qua phương án đơn giản hóa hai thủ tục hành hành lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 20/08/2021, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Thông qua phương án đơn giản hóa hai thủ tục hành hành lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 13/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể:

Thứ nhất, thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện,) số thủ tục 2.000979, nội dung đơn giản hóa sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ (Mẫu hóa Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng).

Thứ hai, thủ tục Bầu hòa giải viên (cấp xã), mã số thủ tục 1.002211, nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục bầu hòa giải viên, trong Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021, kèm Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, báo cáo kiến nghị Bộ Tư pháp; các cơ quan có thẩm quyền.

             Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lượt xem: 253

Đình Khiêm

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này