null Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Th 6, 15/10/2021, 08:05
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND thông tin, tuyên truyền v Chương trình phát trin các hoạt động bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ s trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

          Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phổ biến Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15/3; tuyên truyền, phổ biến các cam kết quốc tế, khu vực và quốc gia về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thông tin về cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia, nhiệm vụ quyền người tiêu dùng với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thông tin về các hành vi kinh doanh, tiêu dùng không an toàn hoặc về các hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng để người dân biết cách phòng tránh.

             Thông tin về các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, dịch vụ hướng đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững, vì sức khỏe của người tiêu dùng và lợi ích của cộng đồng; thông tin về cơ chế giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; thông tin về kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế về xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin công khai quy trình, cách thức phản ánh, khiếu nại khi quyền lợi người tiêu dùng bị vi phạm hoặc khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm; nâng cao năng lực nghiệp vụ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Phương thức tuyên truyền thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, cấp xã; thông tin trên các bảng tin công cộng; cụm pano cổ động của địa phương; in ấn tờ rơi, tời gấp; lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động cơ sở; đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nhắn tin trên mạng viễn thông; trên các nền tảng công nghệ...; thông quan các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách. Căn cứ nhiệm vụ hàng năm các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong Kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Tải nội dung tại đây

Đức Phúc

Số lượt xem: 185

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này