null Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 3, 16/11/2021, 17:03
Màu chữ Cỡ chữ
Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 15/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực từ ngày 16/11/2021).

Cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Đối với cấp tỉnh: Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam).

Đối với cấp huyện:

Cấp độ 3 nguy cơ cao (vùng cam) 03/7 đơn vị: Thành phố Bạc Liêu, huyện Đông Hải, huyện Hoà Bình.

Cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng) 03/07 đơn vị: Thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân, huyện Phước Long.

Cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh) 01/07 đơn vị: Huyện Vĩnh Lợi.

Đối với cấp xã:

Cấp độ 4 nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 05/64:

- 01 đơn vị thuộc thành phố Bạc Liêu: Phường 5 - 02 đơn vị thuộc thị xã Giá Rai: Xã Tân Phong, phường Hộ Phòng.

- 01 đơn vị thuộc huyện Đông Hải: Thị trấn Gành Hào.

- 01 đơn vị thuộc huyện Hoà Bình: Xã Vĩnh Thịnh.

Cấp độ 3 nguy cơ cao (vùng cam): 19/64:

- 02 đơn vị thuộc thành phố Bạc Liêu: Phường 1, xã Vĩnh Trạch Đông; 

- 02 đơn vị thuộc Thị xã Giá Rai, Phường Láng Tròn, xã Phong Thạnh Đông; 

- 05 đơn vị thuộc huyện Đông Hải: Xã Long Điền, Xã Long Điền Đông, xã Long Điền Đông A, xã Điền Hải, xã Long Điền Tây. 

- 06 đơn vị thuộc huyện Hòa Bình: Thị trấn Hoà Bình, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Mỹ A, xã Vĩnh Mỹ B; 

- 04 đơn vị thuộc huyện Huyện Hồng Dân: Xã Lộc Ninh, xã Ninh Quới A, xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A.

Cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng) 29/64 đơn vị: 

- 05 đơn vị thuộc thành phố Bạc Liêu: Phường 2, Phường 3, Phường 7, Phường 8, xã Hiệp Thành. 

- 04 đơn vị thuộc thị xã Giá Rai: Phường 1, xã Phong Thạnh A, xã Phong Tân, xã Tân Thạnh. 

- 05 đơn vị thuộc huyện Đông Hải: Xã Định Thành, xã Định Thành A, xã An Trạch, xã An Trạch A, xã An Phúc.. 

- 01 đơn vị thuộc huyện Hoà Bình: Xã Minh Diệu; 

- 05 đơn vị thuộc huyện Hồng Dân: Thị trấn Ngan Dừa, xã Ninh Hoà, xã Ninh Quới, xã Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Thạnh Lợi A; 

- 08 đơn vị thuộc huyện Phước Long: Gồm tất cả các đơn vị cấp xã của huyện Phước Long 

- 01 đơn vị thuộc huyện Vĩnh Lợi: Xã Châu Hưng A; 

Cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh): Gồm 11/64 xã, phường, thị trấn còn lại 

Thời gian áp dụng từ 00 giờ, ngày 16 tháng 11 năm 2021. 

Riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố trên Công Thông tin điện tử tỉnh.

Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, việc áp dụng các biện pháp quản lý hành chính thực hiện tương ứng với cấp độ dịch của từng địa bàn xã, phường, thị trấn được công bố tại Quyết định này. 

Hàng tuần, Sở Y tế chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19, điều kiện tình hình thực tế, khả năng phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Bạc Liêu và hướng dẫn của Bộ Y tế để xác định, cập nhật cấp độ dịch đối với từng xã, phường, thị trấn (trừ khu vực phong tỏa) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công bố chuyển đổi để làm cơ sở thực hiện. 

Trường hợp đột xuất khi có diễn biến dịch phức tạp, Sở Y tế đánh giá khẩn cấp và báo cáo trực tiếp thông qua Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công bố chuyển đổi để làm cơ sở thực hiện./. 

Tải nội dung tại đây

Hoàng Ân

Số lượt xem: 246

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này