null Bạc Liêu triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 – 2030

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 24/12/2021, 11:09
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 – 2030

Với mục đích nhằm triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, giai đoạn 2020 - 2030 phù hợp với chính sách, pháp luật và điều kiện của Việt Nam; xác định các lĩnh vực, mục tiêu ưu tiên, nội dung cụ thể và lộ trình triển khai Thỏa thuận GCM; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có trong tỉnh và tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho địa phương, ngày 20/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như sau:

Một là, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước; tăng cường năng lực trong triển khai Thỏa thuận GCM tại địa phương.

Hai là, thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân tỉnh Bạc Liêu ra nước ngoài và người nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Ba là, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện.

Bốn là, nghiên cứu, dự báo về tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư.

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM./.

Chi tiết văn bản tại đây.                                                     

KIM OANH

Số lượt xem: 254

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này