null Bạc Liêu cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 2, 25/10/2021, 16:27
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19 ” trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

* Đối với cấp xã:

Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 09/64 đơn vị cấp xã:

- 04 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn thị xã Giá Rai: Phường 1, Phường Láng Tròn, xã Phong Tân, xã Phong Thạnh Đông:

- 02 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn huyện Đông Hải: Xã Long Điền, xã Long Điền Đông.

- 02 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn huyện Phước Long: Xã Vĩnh Thanh, xã Phước Long

- 01 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu: Phường 2.

Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) 04/64 đơn vị cấp xã:

- 02 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn thị xã Giá Rai: Xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh A.

- 01 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn huyện Đông Hải: Xã Long Điền Đông A.

- 01 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn huyện Hồng Dân: Xã Ninh Quới.

Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 51/64 đơn vị cấp xã còn lại trên toàn tỉnh.

* Đối với cấp huyện:

Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) 01/07 đơn vị: Thị xã Giá Rai

Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) 06/7 đơn vị: Thành phố Bạc Liêu; huyện Hòa Bình; huyện Vĩnh Lợi; huyện Phước Long; huyện Hồng Dân; huyện Đông Hải.

* Đối với cấp tỉnh:

Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Thời gian áp dụng từ 00 giờ, ngày 26/10/2021.

Riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 18/10/2021, được bổ sung một phần tại  Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong đó tuân thủ nguyên tắc “Bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, do đó, việc áp dụng thực hiện như sau: Nếu cấp độ dịch của các địa phương (cấp huyện, cấp xã) cao hơn cấp độ dịch của tỉnh thì áp dụng theo cấp độ tương ứng của từng địa phương; Nếu cấp độ dịch của các địa phương (cấp huyện, cấp xã) bằng hoặc thấp hơn cấp độ dịch của tỉnh thì áp dụng theo cấp độ tương ứng của tỉnh./.

Tải nội dung tại đây

Trần Thái

Số lượt xem: 238

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này