null Bộ Tư pháp chỉ đạo không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Th 6, 27/08/2021, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ Tư pháp chỉ đạo không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành

Ngày 20/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2866/BTP-VP về việc kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021) là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành qua 76 năm xây dựng, phát triển, qua đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiêm vụ, phấn đấu xây dựng ngành Tư pháp vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Để các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tư pháp có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành địa phương; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tư pháp và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành trang trọng, thiết thực, phù hợp với tình hình, diễn biến và yêu cầu phòng, chống dịch của địa phương và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Ngành.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Phát động, triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua trong năm 2021 với chủ đề: “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao ” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành, tạo khí thế thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp được giao. Tiếp tục quán triệt và tố chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ Tư pháp về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành kết hợp với việc chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành tại cơ quan Bộ phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chính quyền địa phương.

Số lượt xem: 213

Đức Phúc

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này