null Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh bạc liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 27/08/2021, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh bạc liêu

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Từng bước xây dựng, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công nghệ số. Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu tổng quát từng bước xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh cung ứng, chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công nghệ số. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận với công nghệ số và áp dụng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mõi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có từ 02 đến 03 doanh nghiệp công nghệ số. Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có trên 05 doanh nghiệp công nghệ số.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện như: Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển công nghệ số tại địa phương. Phát triển hạ tầng số. Phát triển nhân lực công nghệ số. Phát triển doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến năng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương./.

Số lượt xem: 250

KIM OANH

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này