Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 – 2026
Ngày 29/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2219/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026.            Mục tiêu của Chương trình là ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản nhằm tăng cường cung cấp, phổ biến ...
Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026
Ngày 28/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn ...
Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2
Ngày 29/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2218/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Theo đó, để quy định chi tiết thi hành các Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, ...
Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
  Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Mục  đích của Kế hoạch nhằm triển khai ...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu ...
Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 21/10/2021 của | Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này