Thư viện hình ảnh
 • Lãnh đạo Sở phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022
 • Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022
 • HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 9 (LẦN 1)
  HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 9 (LẦN 1)
 • HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7
  HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7
 • HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 (LẦN 2)
  HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 (LẦN 2)
 • Hội nghị phổ biến pháp luật tại Huyện Hồng Dân
  Hội nghị phổ biến pháp luật tại Huyện Hồng Dân
 • Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã An Phúc huyện Đông Hải
  Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã An Phúc huyện Đông Hải
 • Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã An Trạch A huyện Đông Hải
  Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã An Trạch A huyện Đông Hải
 • Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Mỹ A huyện Hòa Bình
  Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Mỹ A huyện Hòa Bình
 • Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Thịnh huyện Hòa Bình
  Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Thịnh huyện Hòa Bình
 • Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu
  Hội nghị phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu
 • HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA
  HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA
 • HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THỊ TRẤN PHƯỚC LONG
  HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THỊ TRẤN PHƯỚC LONG
 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 24 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2019
  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 24 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2019
 • Hội nghị tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Minh Diệu huyện Hòa Bình
  Hội nghị tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Minh Diệu huyện Hòa Bình
 • Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại Huyện Hồng Dân
  Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại Huyện Hồng Dân
 • Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại huyện Vĩnh Lợi
  Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại huyện Vĩnh Lợi
 • Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại thành phố Bạc Liêu
  Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại thành phố Bạc Liêu
 • Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại thị xã Giá Rai
  Hội nghị tập huấn hòa giải ở cơ sở tại thị xã Giá Rai
 • HỘI NGHỊ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  HỘI NGHỊ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này