Phổ biến, giáo dục pháp luật
Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11/2021 (11/11/2021)
Icon Image
Theo quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Tích cực hưởng ...
Mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2021)
Icon Image
I. Sự hình thành Ngày Pháp luật Việt Nam Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật ...
Bạc Liêu tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (15/10/2021)
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách ...
Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (16/09/2021)
Ngày 19/7/2021, Chính phủ ban hành Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ...
Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 (16/09/2021)
Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn trong các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin, tư vấn pháp luật, trợ ...
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu ký kết Kế hoạch phối hợp về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (02/08/2021)

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 35/KHPH-STP-HLHPN ngày 19/4/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc “Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018- 2022” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sở Tư pháp và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu ban hành quy chế phối hợp về thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (02/08/2021)

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp, Đài Phát thanh – Truyền hình trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả, thế mạnh của Đài Phát thanh – Truyền hình để truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, kịp thời với phạm vi phủ sóng rộng rãi, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, tăng dung lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Sở Tư pháp và Báo Bạc Liêu tổ chức ký kết quy chế phối hợp về thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (02/08/2021)

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp, Báo Bạc Liêu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả, thế mạnh Báo Bạc Liêu để truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, kịp thời với phạm vi phổ biến rộng rãi, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chuyên trang trên Báo Bạc Liêu.

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này