Giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới
Quy định về lấy phiếu tín nhiệm (03/02/2023)
Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ...
Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (31/01/2023)
Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc thù vùng miền để tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau: - ...
Lý do chính đáng không bị xử lý hành chính trong nghĩa vụ quân sự (28/01/2023)
Ngày 27/01/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 07/2023/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 120/2013/NĐ-CP và Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu,…Theo đó, hướng dẫn xác định “Lý do chính đáng” quy định tại Điều ...
Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (16/01/2023)
Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Theo đó, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) gồm: - Báo cáo định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng ...
Quy định về xác định cơ cấu ngạch công chức (31/12/2022)
Ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ ...
Quy định các loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (31/12/2022)
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, ...
Quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm (31/12/2022)
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn ...
Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức (31/12/2022)
Ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng ...
Quy định nhiệm vụ của bệnh viện sức khỏe tâm thần (31/12/2022)
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BYT quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Thông tư này quy định nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm bệnh viện sức khỏe tâm thần, khoa ...
Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (31/12/2022)
Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Đối tượng áp dụng của Nghị định này đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này