null Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ sáu, 26/11/2021, 13:00
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình

Ngày 17/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL về việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình.

Với mục đích nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiểu biết và ý thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện quy định pháp  luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là.

Theo đó, các nội dung nhiệm vụ tuyên truyền bao gồm: Xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hình: Triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch mới ban hành; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Nội dung xây dựng phóng sự gồm: Sáng tác kịch bản, dàn dựng; ghi hình. Phát sóng tuyên truyền được thực hiện trên kênh sóng Truyền hình Nhân dân, chuyên mục: Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời lượng: 12 phút, Số lần phát sóng: 01 lần.

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thể thao Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Truyền hình nhân dân và các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nội dung chi tiết

Thế Bảo

Số lượt xem: 145

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này