null Triển khai, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ sáu, 08/10/2021, 15:47
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 01/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch là kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến tất cả cảc Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người dân về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng, đầy đủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU nhằm đạt kết quả cao. Quá trình thực hiện phải đảm bảo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và xử lý nghiêm mọi trường hợp trái quy định pháp luật.

Kế hoạch đưa ra các nội dung cụ thể trong thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưtăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về giá đất; tổ chức bồi dưỡng hoặc yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các cá nhân tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cùng với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã, thành phố, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định và chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực đất đai và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 Phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên trong việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xác định giá đất cụ thể để xảy ra sai phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cũng như gây thất thoát ngân sách.

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Tải nội dung tại đây

 

Đức Phúc

Số lượt xem: 259

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này