null Thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ tư, 29/12/2021, 14:37
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 20/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc thực hiện chỉnh trang, bỏ gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mục đích của Kế hoạch là để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông; chia sẻ, sử dụng chung, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng thông tin của tỉnh; đảm bảo an toàn cho nhân dân, an ninh mạng lưới, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên lạc có liên quan đến mạng cáp viễn thông, đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị. Đồng thời, còn là cơ sở để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn quản lý; là căn cứ để các doanh nghiệp, đơn vị lập phương án, bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện thi công thu gom, chỉnh trang cáp ngoại vi viễn thông.

Nội dung thực hiện là cải tạo tại các khu vực chưa đủ điều kiện thực hiện ngầm hóa, tiến hành cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông để đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn của người dân và mỹ quan đô thị: Loại bỏ và thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, các thuê bao vượt qua đường và măng sông, tủ/hộp cáp, bộ chia túi hiệu đã hỏng hoặc không còn sử dụng. Kéo căng, buộc gọn hệ thống dây cáp viễn thông, đưa vào gông. Sắp xếp cáp dự phòng, măng sông, tủ/hộp cáp treo trên cột theo đúng quy định. Duy tu, bảo dưỡng, gia cố, thay thế cột không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đánh dấu hiệu nhận biết bằng thẻ để nhận biết đường dây, cáp theo quy định. Xác định chủ sở hữu từng sợi cáp viễn thông tại từng tuyến, lập dữ liệu để quản lý, đối chiếu khi có phát triển mới thêm cáp tại từng tuyến đường. Các doanh nghiệp, đơn vị tiến hành khảo sát, thống nhất phương án thi công, thi công theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn trên tuyến. 

Phạm vi tại các tuyến đường, phố chính có yêu cầu cao về mỹ quan thuộc các khu vực trung tâm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian thực hiện trong năm 2022. Đơn vị thực hiện là đơn vị chủ quản cột, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, cơ quan, đơn vị có cáp viễn thông treo trên tuyến. 

            Các đơn vị chủ quản cột treo cáp chịu chi phí việc thay thế, sửa chữa, di chuyển khi cột không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý. Các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan, đơn vị sở hữu cáp bố trí công nhân thực hiện bó gọn cáp và đánh dấu hiệu nhận biết theo quy định. Công ty Điện lực Bạc Liêu chịu chi phí thay thế vật tư, đầu tư gông, đai, dây chịu lực và nhân công bó gọn cáp trên hệ thống cột của Điện lực quản lý.

          Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo việc phối hợp giữa các doanh nghiệp chủ quản mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình đơn vị chủ quản cột để thực hiện bó gọn cáp. Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này. Giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp tồn tại, bất cập để có biện pháp phối hợp với các ngành giải quyết. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo. Thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện và xử lý vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị. 

Sở Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong việc chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Điện lực Bạc Liêu triển khai các nội dung tại Kế hoạch này, đồng thời, chủ động cung cấp thông tin, kế hoạch thực hiện cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Kế hoạch này. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp trong quá trình thực hiện cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông. Hướng dẫn, cấp phép thi công công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trao đổi thông tin về kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông do tỉnh quản lý. 

Sở Xây dựng hướng dẫn công tác cấp phép xây dựng đối với các dự án xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đảm bảo theo quy hoạch xây dựng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại các khu đô thị mới, các tuyến đường giao thông đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn; trao đổi thông tin về việc ngầm hóa đối với các dự án trên địa bàn liên quan đến hạ tầng ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện, chỉ đạo việc cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông theo Kế hoạch này trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương của tỉnh về chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin; phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện bó gọn cáp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chia công việc và nghiệm thu công việc theo từng phần, thời gian cụ thể để bảo đảm tiến độ hoàn thành công việc. 

Công ty Điện lực Bạc Liêu cử cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp gom bó cáp và đưa cáp vào gông theo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các đơn vị bó gọn cáp thực hiện nhiệm vụ. Thông tin trao đổi với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về tình hình thi công để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp xây dựng Kế hoạch thực hiện việc cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông của đơn vị mình. Trong quá trình thi công, phải chấp hành nghiêm túc phương án thi công đã đề ra; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Gắn trách nhiệm của nhân viên địa bàn với đảm bảo mỹ quan, an toàn hạ tầng mạng cáp; xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định. Sau khi thi công phải tổ chức thu dọn các sợi cáp viễn thông đã cắt bỏ, không làm ảnh hưởng đến an toàn hành lang giao thông; không gây mất vệ sinh lòng đường, lề đường, tuyến phố; hạn chế sự ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân. 

Khi treo mới cáp viễn thông, phải được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị chủ quản cột. Phải xây dựng phương án treo cáp tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Rà soát về các thỏa thuận dùng chung cột, nếu chưa có thỏa thuận dùng chung của cấp trên (Tập đoàn, Tổng Công ty) phải làm việc với đơn vị chủ quản cột để ký hợp đồng, thỏa thuận thuê với đơn vị chủ quản cột. Đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp căn cứ các nội dung của Kế hoạch này để bố trí nhân lực, vật tư, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Xây dựng phương án dự phòng, ứng cứu sự cố mất liên lạc khi thực hiện cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông. Các đơn vị chủ quản cột treo cáp xác định chủ sở hữu từng sợi cáp viễn thông tại từng tuyến, lập dữ liệu để quản lý, đối chiếu khi có phát triển cáp mới tại từng tuyến đường. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 Tải nội dung tại đây

              Đức Phúc

Số lượt xem: 760

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này