null Tiêm vacxin phòng covid-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ tư, 18/08/2021, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Tiêm vacxin phòng covid-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Ngày 09/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Với mục đích tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Truyền thông công tác tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh. Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về các hoạt động triển khai Chiến dịch trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các thông điệp, khuyến cáo người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và thông điệp 5K.

Chủ đề truyền thông của Chiến dịch là: “Tiêm vacxin phòng COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

Theo Kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện chiến dịch: Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

Các hoạt động truyền thông chủ yếu gồm các hoạt động chủ yếu như sau:

Một là, xây dựng kế hoạch truyền thông về Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hai là, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ba là, truyền thông trên mạng xã hội.

Bốn là, truyền thông qua hoạt động đường dây nóng và các hình thức truyền thông gián tiếp khác.

Năm là, tổ chức truyền thông cho người đi tiêm và truyền thông tại cộng đồng.

Sáu là, hoàn chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp tình hình địa phương.

Bảy là, nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tám là, theo dõi và xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Chiến dịch.

Chín là, truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, đơn vị./.

Số lượt xem: 287

NGỌC NHI

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này