null Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ hai, 06/12/2021, 10:51
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

Ngày 17/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.

Theo đó, Quy chế này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, hình thức, trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức vào làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân, chế độ, chính sách đối với công chức mới được tuyển dụng. Quy chế này không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự.

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam đăng ký dự tuyển làm công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Công chức và người có liên quan được phân công nhiệm vụ trong việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân.

Với mục đích, tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, việc tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành; việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ; bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng để tuyển chọn công chức có chất lượng; tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Người đăng ký dự tuyển công chức, ngoài những điều kiện quy định tại Luật cán bộ, công chức, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện tại thời điểm đăng ký như sau: Về chính trị hiện tại, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển. Trường hợp vị trí cần tuyển không yêu cầu trình độ đại học hoặc ở địa bàn, vị trí việc làm chuyên ngành khác có khó khăn về nguồn tuyển dụng thì đơn vị tuyển dụng báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định. Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe đ công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên. Không áp dụng quy định về chiều cao, cân nặng đối với người được tuyển dụng công chức chuyên môn nghiệp vụ khác. Về tuổi: Không quá 35 tuổi đối với nam và không quá 30 tuổi đối với nữ. Đối với những trường hợp tuyển dụng theo Khoản 3, Điều 21 Quy chế này hoặc trường hợp cán bộ, công chức từ ngành khác chuyển đến ngành Kiểm sát nhân dân thì độ tuổi không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ và phải đảm bảo đến khi đủ tuổi nghỉ hưu phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong trường hợp dặc biệt, Hội đồng tuyển dụng công chức có thể quy định thêm tiêu chuẩn, điều kiện nhưng phải được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện.

Về hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng được thực hiện không quá 02 kỳ trong một năm bằng các hình thức như thi tuyển, xét tuyển. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. 

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

Việc xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn không quá 30 phút. Kết quả phỏng vấn được công bố ngay sau khi kết thúc phỏng vấn. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quy chế này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Ngoài ra cũng quy định đối tượng được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển vào làm công chức đối với các trường hợp sau: Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập. Cán bộ, công chức cấp xã. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác. Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy đỗ thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo chính sách thu hút nhân tài của Nhà nước.

Quy chế này thay thế Quy chế về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành.

Tải nội dung tại đây

              Hoàng Ân

Số lượt xem: 344

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này