null Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ năm, 29/07/2021, 10:16
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Quy định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng và giám sát thực hiện theo giấy phép xây dựng  đối với các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư xây dựng công trình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng và giám sát thực hiện theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Theo đó, về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

- Đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (trừ công trình xây dựng trong các khu công nghiệp) do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

- Đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp giấy phép xây dựng.

- Đối với các công trình xây dựng cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (ngoài phạm vi các khu công nghiệp) có nhiều hạng mục với phân cấp công trình khác nhau, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp công trình cao nhất.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng,  cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.
Để tổ chức thực hiện Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày  30  tháng 3  năm 2021 và thay thế Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
 

Số lượt xem: 255

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này