null Quy định về điều kiện mở lớp trông trẻ độc lập

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ năm, 20/01/2022, 10:33
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định về điều kiện mở lớp trông trẻ độc lập

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Theo Thông tư quy định về tổ chức của nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 07 trẻ, như sau: Trẻ em trong nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. Một người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tối đa 02 trẻ em từ 03 - 12 tháng tuổi, hoặc tối đa 03 trẻ em từ 12 - 36 tháng tuổi. Mỗi nhóm trẻ có không quá 01 trẻ em khuyết tật.

Chủ nhóm trẻ là cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ. Phải đáp ứng tiêu chuẩn Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phẩm chất, đạo đức tốt; Dưới 65 tuổi; Sức khỏe tốt;  Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Về tổ chức nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau: Nhóm trẻ từ 03 - 12 tháng tuổi: 12 trẻ em; Nhóm trẻ từ 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em; Nhóm trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em.

Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số lượng trẻ em tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 25 trẻ em; Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 30 trẻ em; Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ em.

Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép có không quá 20 trẻ em hoặc lớp mẫu giáo ghép có không quá 30 trẻ em hoặc lớp mầm non ghép có không quá 22 trẻ em.

Mỗi nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có không quá 01 trẻ em khuyết tật học hòa nhập. Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định tại khoản 1 của Điều này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cụ thể:

Đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 03 trẻ từ 3 - 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 - 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi;

Đối với lớp mẫu giáo: 01 giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 11 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 - 6 tuổi;

Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có tối thiểu 02 giáo viên. Tổng số trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không quá 70 trẻ em./.

Chi tiết xem tại đây                                                               

 

Số lượt xem: 80

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này