null Quy định về đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ sáu, 15/10/2021, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Quy định về đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại

Với mục đích công khai, minh bạch hồ sơ vụ việc, tiếp nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giải quyết khiếu nại; làm rõ nội dung yêu cầu của người khiếu nại và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về vụ việc giữa các bên, ngày 04 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.Theo đó, Quyết định quy định một số nội dung đáng chú ý như sau:

 Khi tham dự đối thoại, cán bộ, công chức có liên quan phải chấp hành nghiêm túc quy tắc ứng xử, mặc trang phục đúng quy định, đeo thẻ công chức hoặc biển tên cán bộ, công chức đúng quy định; công dân tham gia buổi đối thoại phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời làm việc, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh là người đại diện theo quy định của pháp luật.

Người chủ trì buổi đối thoại có quyền từ chối đối thoại đối với người tham dự đối thoại thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác; người có hành vi gây rối trật tự; người đã có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; người không có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Nghiêm cấm những người tham gia đối thoại mang vũ khí, chất nổ, chất độc hại và các đồ vật có tính chất gây nguy hại khác vào phòng làm việc, nơi tiến hành đối thoại.

Bên cạnh đó, người tham gia đối thoại phải tôn trọng, giữ gìn trật tự, lắng nghe ý kiến của người khác và tuân theo sự điều hành của người chủ trì. Người tham gia đối thoại có thể phát biểu ý kiến nhiều lần, nhưng không được lặp lại nội dung đã phát biểu trước đó; khi có nhu cầu phát biểu phải đăng ký phát biểu và chỉ phát biểu khi được người chủ trì đồng ý; khi phát biểu phải chấp hành chuẩn mực văn hóa về ngôn ngữ giao tiếp. Người được phát biểu trình bày ngắn gọn, rõ nội dung, viện dẫn quy định của pháp luật, nêu rõ bằng chứng để chứng minh cho nội dung trình bày, đề nghị của mình là có cơ sở. Người không đăng ký phát biểu nhưng được người chủ trì chỉ định phát biểu để làm rõ nội dung cụ thể có trách nhiệm phát biểu, trả lời đúng nội dung người chủ trì yêu cầu.

Việc đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia (ghi rõ người dự và người vắng mặt; trường hợp người khiếu nại không tham gia đối thoại thì ghi rõ có lý do hoặc không có lý do), nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất 03 bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản đối thoại được thực hiện theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Trường hợp biên bản có nhiều trang thì người khiếu nại và người bị khiếu nại phải ký tên vào từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở cuối biên bản (hoặc điểm chỉ đối với trường hợp không biết chữ). Trường hợp người tham gia đối thoại không ký tên thì phải ghi rõ lý do vào biên bản đối thoại.

 Ngoài ra, người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt thì người chủ trì chỉ đạo lập biên bản về việc tổ chức đối thoại không thành có chữ ký của các thành phần tham dự có mặt. Trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được thông báo đến lần thứ hai thì người chủ trì chỉ đạo lập biên bản chấm dứt đối thoại có chữ ký của các thành phần tham dự có mặt.

Để tổ chức thực hiện Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Chánh Thanh tra các cấp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý trong trường hợp có khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế này.

Hồng Chi

HỒNG CHI

Số lượt xem: 304

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này