null Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bạc liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ tư, 18/08/2021, 13:18
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh bạc liêu

      Với mục tiêu tổng quát nhằm hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

      Bên cạnh mục tiêu tổng quát, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Thành lập mới 100 hợp tác xã (trong đó có 75 hợp tác xã nông nghiệp và 25 hợp tác xã phi nông nghiệp), 100 tổ hợp tác và 03 liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực lúa gạo, rau củ quả, thủy sản, chăn nuôi và ngành nghề có điều kiện khác; thu hút thêm 1.360 thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể. Phấn đấu 100% số hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Có 60% tổng số hợp tác xã hạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Phấn đấu có trên 15 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp. Củng cố phát triển các hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

      Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên Chương trình đã đưa ra 6 nhóm nội dung cụ thể thực hiện như sau:

Một là, thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hai là, nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể.

Ba là, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể.

Bốn là, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Năm là, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm.

Sáu là, các hỗ trợ khác đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành./.

Số lượt xem: 217

NGỌC NHI

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này