null Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ sáu, 05/11/2021, 15:20
Màu chữ Cỡ chữ
Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Theo Thông tư, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định như sau:

Một là, phí tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển): Dưới 100 thí sinh mức thu phí là 500.000 đồng/thí sinh/lần. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu phí là 400.000 đồng/thí sinh/lần. Từ 500 thí sinh trở lên mức thu phí là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Hai là, phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

Đối với Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I: Dưới 50 thí sinh mức thu phí là 1.400.000 đồng/thí sinh/lần. Từ 50 đến dưới 100 thí sinh mức thu phí là 1.300.000 đồng/thí sinh/lần. Từ 100 thí sinh trở lên mức thu phí là 1.200.000 đồng/thí sinh/lần.

Đối với Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV: Dưới 100 thí sinh mức thu phí là 700.000 đồng/thí sinh/lần. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu phí là 600.000 đồng/thí sinh/lần. Từ 500 thí sinh trở lên mức thu phí là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Ba là, phí phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: Mức thu phí là 150.000 đồng/bài thi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 và thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

Chi tiết văn bản tại đây                                                         

KIM OANH

Số lượt xem: 174

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này