null Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ sáu, 08/10/2021, 14:52
Màu chữ Cỡ chữ
Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 13/08/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HDND về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23/8/2021.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân.

Theo Nghị quyết, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân: Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân); chi hồ trợ người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân, mức chi 200.000 đồng/người/ngày; chi hồ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân, mức chi thù lao 15.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn, nhưng không quá 400.000 đồng/người/tháng.

Mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân: Chi tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú, nhưng không có khả năng chi trả trong những ngày đi đường 100.000 đồng/người/ngày; chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú với mức 3.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Nội dung chi tiết

Trần Thái

Số lượt xem: 277

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này