null Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ ba, 31/01/2023, 15:25
Màu chữ Cỡ chữ
Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đặc thù vùng miền để tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau:

- Đến năm 2025, hoàn thành sáp nhập huyện, xã có:

+ Quy mô dân số và diện tích dưới 70% quy định;

+ Huyện diện tích dưới 20%, quy mô dân số dưới 200% quy định;

+ Xã diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

- Đến năm 2030, hoàn thành sáp nhập huyện, xã còn lại có:

+ Diện tích và quy mô dân số dưới 100% quy định;

+ Huyện diện tích dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định;

+ Xã diện tích dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị./.

Xem chi tiết nội dung đây                                                     

PT

Số lượt xem: 118

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này