null Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Thông báo
Thứ hai, 18/10/2021, 08:08
Màu chữ Cỡ chữ
Khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Thực hiện Kế hoạch số 3429/KH-BTP ngày 04/10/2021 của Bộ Tư pháp về khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên và Công văn số 3430/BTP-PBGDPL ngày 04/10/2021 của Bộ Tư pháp về khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Nhằm thu thập thông tin số liệu về thực trạng, nhu cầu, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong việc góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện việc khảo sát cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở số lượng Phiếu khảo sát cụ thể quy định tại Phụ lục I kèm theo Công văn, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thực hiện khảo sát theo link bên dưới và lập danh sách đối tượng được khảo sát theo Phụ lục II gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Về đối tượng, phương pháp và số lượng khảo sát

- Về đối tượng khảo sát:

+ Mẫu phiếu số 1: Áp dụng đối với đối tượng quản lý:

Cấp tỉnh, huyện: Đại diện Lãnh đạo và công chức Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có liên quan đến công tác thanh niên và phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên (ngành Tư pháp, ngành Nội vụ; ngành Giáo dục và đào tạo; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh), (có số lượng cụ thể kèm theo phụ lục I).

Cấp xã: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Đoàn thanh niên xã, thị trấn ( số lượng cụ thể kèm theo phụ lục I).

+ Mẫu phiếu số 2: Đề nghị các cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phát cho đối tượng thanh, thiếu niên sau: Thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động ở các khu công nghiệp, lao động tự do; thanh, thiếu niên là học sinh, sinh viên; thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật…, (có số lượng cụ thể kèm theo phụ lục I).

- Về phương pháp khảo sát:

Việc gửi và nhận phiếu khảo sát được thực hiện thông qua thư điện tử (email). Các đối tượng được khảo sát sẽ truy cập vào trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu: pbgdpl.baclieu.gov.vn, vào mục Thông báo, hoặc truy cập trực tiếp vào đường link dưới đây để nhận phiếu khảo sát và thực hiện khảo sát:

+ Phiếu khảo sát số 01:

Truy cập vào đường link: https://docs.google.com/forms/d/1fyw80-XRNUDhA2drZWL8-gi8ob-v8eVYVVkZ0fXMQZU/edit

 + Phiếu khảo sát số 02: Truy cập vào đường link:

 https://docs.google.com/forms/d/17q9RAZrVPXto7al5yvXdZ8mcquRLLMtwEwCWsCV_k_4/edit

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, gặp ông Trần Văn Thái số điện thoại số điện thoại 0947.877.539) để được hướng dẫn, giải đáp.

Sở Tư pháp rất mong quý cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Đính kèm phụ lục:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Ban Biên tập Trang Thông tin PBGDPL

Số lượt xem: 720

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này